ماه خوب خدا

سلام، هوای بیرون از خانه سرشار از اکسیژن و طراوت است 


سحر فرشته‌های آسمانی...

سلام، هوای بیرون از خانه سرشار از اکسیژن و طراوت است 
سحر فرشته‌های آسمانی دستور گرفتند باران را بر زمین نازل کنند ....
هوای درون خانه هم سرشار از طراوت وجود دختری است که فرشته شده است .....
فرشته‌ای در لباس انسان .....
به لطف او و با اختیار خودش تصمیم گرفته به خالق هستی بگوید:" من انسان هستم و با اراده خودم به فرمان تو روزه می‌گیرم "

و این فرشته

شاگرد نورا است