گوشه‌ای از فعالیت دبستان نورا در ایام کرونا

« ترنم  خدمت و تلاش » در مدرسه‌ای پر از توت و عطر یاس

 

دبستان نورا مدرسه ای پر از توت و عطر یاس