برنامه کلاس های تابستان

برنامه کلاس های آموزش تکمیلی پایه ها در تابستان

یک دوره‌ی ۶ هفته‌ای آموزش تکمیلی برای پایه‌های اول تا پنجم ، از تاریخ ۹۹/۴/۱۵ لغایت ۹۹/۵/۲۱ روزهای یکشنبه و سه‌شنبه در بستر اسکای‌روم برگزار خواهد شد.