آشنایی حضوری دانش آموزان با معلمین سال تحصیلی جدید

 

آشنایی حضوری دانش‌آموزان با معلمان سال تحصیلی جدید، هم زمان با عید غدیر

 

 

آشنایی حضوری دانش‌آموزان با معلمان سال تحصیلی جدید، هم زمان با عید غدیر
با رعایت پروتکل‌های بهداشتی
#سال‌تحصیلی‌۱۴۰۰-۹۹

گزارش تصویری